• rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start
sobota, 19 stycznia 2019
KU PAMIĘCI PAWŁA ADAMOWICZA
piątek, 18 stycznia 2019

alt
 
 
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 r. - 1 TERMIN DO 28 LUTEGO !!
czwartek, 17 stycznia 2019
altUprzejmie informujemy, że od 1 do 28 lutego 2019 r. rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy Żukowice wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia  2019 r . w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok .

 
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Więcej…
 
FERIE W BIBLIOTECE
środa, 16 stycznia 2019
alt
 
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
piątek, 11 stycznia 2019
altObwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji nr 10/2012/p z dnia 27 kwietnia 2012 r., udzielonej na rzecz KGHM Polska Miedź S. A. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego w rejonie „Głogowa”, położonego na terenie gminy Gaworzyce w powiecie polkowickim i gminy Żukowice w powiecie głogowskim, w województwie dolnośląskim.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 11 stycznia 2019
altObwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 11.01.2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34, obręb Kromolin, gmina Żukowice.

Treść obwieszczenia - strona BIP
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 10 stycznia 2019
altWójt Gminy Żukowice informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi 292 w m. Brzeg Głogowski w zakresie zatoki autobusowej i chodnika”,  zlokalizowanej na działkach 591, 596, oraz 777/216, obręb Brzeg Głogowski.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
środa, 09 stycznia 2019
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 09.01.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia
: Oblodzenie/1

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność: od godz. 22:00 dnia 09.01.2019 do godz. 09:00 dnia 10.01.2019 r.
 
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O NABORZE ZGŁOSZEŃ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA
wtorek, 08 stycznia 2019
alt
Szanowni Mieszkańcy

 
W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3- Gospodarka niskoemisyjna typ 3.3 e- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Gmina Żukowice w celu zbadania ilości chętnych do udziału w programie, informuje wszystkich mieszkańców o możliwości skorzystania z dotacji do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz zwraca się z prośbą o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie poprzez wypełnienie zgłoszenia. Ilość chętnych mieszkańców do skorzystania z dofinansowania będzie warunkiem udziału Gminy w w/w naborze wniosków.

Dla sporządzenia wniosku przez Gminę konieczne jest by mieszkańcy wyrazili deklarację wymiany kotła oraz wyrazili chęć udziału w projekcie RPO WD 2014-2020. Złożone dokumenty pozwolą na ujęcie Państwa budynku/mieszkania w planach do dofinasowania.

O dotację z RPO WD 2014-2020 mogą ubiegać się osoby i podmioty posiadające tytuł  prawny do budynku/lokalu mieszkalnego.

Warunkiem uzyskania dotacji na wymianę kotłów jest przeprowadzenie audytu energetycznego (ocena energetyczna budynku). Jeżeli z audytu wyniknie konieczność wykonania termomodernizacji właściciel budynku może być zobowiązany do jej wykonania.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
Więcej…
 
UWAGA!!! ZNALEZIONO PSA!!!
czwartek, 03 stycznia 2019
altDnia 27 grudnia 2018 r. w miejscowości Szczepów znaleziono psa. Aktualnie przebywa w  Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wróblinie Głogowskim i będzie wabić się „WENUS”. Jest łagodna i  przyjazna, jej wiek określamy na około 2 lata. 

Jeśli ktoś mógłby pomóc w ustaleniu jego właściciela lub chciałby go zaadoptować prosimy o kontakt telefoniczny  pod nr tel. 76 831 42 41 wew. 40 (Urząd Gminy Żukowice).

 
NIE KUPUJ ! ADOPTUJ !
czwartek, 03 stycznia 2019
altW związku z trwającą kampanią adopcyjną  pn.„ Przygarnij psa” informujemy, że w schronisku  we Wróblinie Głogowskim przebywają pieski, które w dalszym ciągu czekają na nowy dom.

Przypominamy, że w  ramach kampanii, osoba która adoptuje psa odłowionego z terenu Naszej gminy, otrzyma jednorazowo zwrot części kosztów jego utrzymania w wysokości do 550 zł.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
środa, 02 stycznia 2019
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 13.12.2018 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia
: Oblodzenie/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 02.01.2019 do godz. 24:00 dnia 02.01.2019 r.
Więcej…
 
ŻYCZENIA NOWOROCZNE
poniedziałek, 31 grudnia 2018
alt
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŻUKOWICE- I PÓŁROCZE 2019
piątek, 28 grudnia 2018
altUprzejmie informujemy, iż jest już ustalony nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żukowice na pierwsze półrocze w 2019 r.
 

Harmonogram odpadów komunalnych
 
CZAS NA BASEN – CZAS NA ZDROWIE DZIECI W GMINIE ŻUKOWICE
piątek, 28 grudnia 2018
altW grudniu rozpoczął się cykl wyjazdów dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim na basen w ramach kolejnej edycji projektu „Czas na basen - czas na zdrowie dzieci w Gminie Żukowice” w roku szkolnym 2018/2019.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zajęcia będą odbywać się na pływalni „Chrobry Głogów”  z siedzibą w Głogowie, która została wybrana do realizacji projektu w wyniku złożenia najkorzystniejszej oferty.
Więcej…
 
ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY W ŻUKOWICACH
piątek, 28 grudnia 2018
alt
Szanowni Państwo
. Uprzejmie informuje, że:

•    w Sylwestra - 31 grudnia 2018 roku
Urząd Gminy Żukowice czynny będzie w godzinach od 7:30 do 13:00

•    KASA Urzędu będzie w tym dniu nieczynna
 
 
PRZEBUDOWA SCHODÓW DO ŚWIETLICY W M.DOBRZEJOWICE
piątek, 28 grudnia 2018
altZakończono i rozliczono zadanie pn. „Przebudowa schodów do świetlicy w m. Dobrzejowice". Zadanie polegało na przebudowie istniejących schodów wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe dojście było w złym stanie technicznym, popękane i odpadające płytki oraz tynk stanowiły zagrożenie dla osób poruszających się po schodach. W chwili obecnej dojście zostało wykonane z kostki brukowej, wydłużony został podjazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wszelkimi przepisami. Wykonanie tych prac znacznie poprawiło bezpieczeństwo i estetykę dojścia do budynku świetlicy. Wartość zadania to kwota blisko 40 000,00 zł.

Galeria zdjęć
 
OGŁOSZENIE - PRZERWA W DOSTAWIE WODY
piątek, 28 grudnia 2018
altUrząd Gminy Żukowice informuje,

iż w dniu 29.12.2018r. (SOBOTA)
w godzinach od 08:45 do 14:00

nastąpi przerwa w dostawie wody
w miejscowościach:   DANKOWICE, BUKWICA
Więcej…
 
W RAMACH „ODNOWY DOLNOŚLĄSKIEJ WSI” ŚWIETLICA WIEJSKA W KROMOLINIE ZYSKAŁA NOWĄ WINDĘ TOWAROWĄ
czwartek, 27 grudnia 2018
altZostało zakończone zadanie polegające na montażu windy towarowej o napędzie hydraulicznym oraz udźwigu 100 kg umożliwiającej transport żywności pomiędzy piętrami w świetlicy wiejskiej w Kromolinie. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku.

Przyjęte rozwiązania znacznie usprawnią komunikację pomiędzy strategicznymi pomieszczeniami w świetlicy wiejskiej, tj. między kuchnią znajdującą się na I piętrze, a salą główną znajdującą się na parterze oraz zwiększy bezpieczeństwo korzystających z obiektu. Nowa winda towarowa z pewnością usprawni prace przy organizacji niejednej uroczystości oraz wpłynie na poprawę funkcjonalno-użytkową obiektu.
Więcej…
 
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU Z SP NIELUBIA
czwartek, 27 grudnia 2018
altSzkolny Klub Wolontariatu działający w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi jak co roku zorganizował szereg akcji wspierania potrzebujących. Szkolni wolontariusze zorganizowali zbiórkę karmy pod hasłem "Podaj łapę", akcję "Dzieci dzieciom"-przekazanie podarunków dla dzieci z domu dziecka w Głogowie. Włączylismy się także w ogólnopolskie akcje, np. w ramach przeciwdziałania fonoholozmowi uczniowie pisali kartki świąteczne dla osób samotnych i starszych. Braliśmy udział w zbiórce publicznej na rzecz Fundacji "Z serca dla serca", której celem było zebranie funduszy na budowę Domu Hospicyjnego dla dzieci w Zaleszanach. Zebraliśmy i przekazaliśmy na konto Fundacji kwotę 782.93 zł. Prowadziliśmy także sprzedaż kartek świątecznych na rzecz Stowarzyszenia Sursum Cora, udało się zebrać kwotę 137, 60 zł. Nasza szkoła wzięła także udział w akcji Góra Grosza, której celem jest pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze akcje oraz podzielili się z potrzebującymi.
Więcej…
 
ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z JASEŁKAMI W BRZEGU GŁOGOWSKIM
środa, 26 grudnia 2018
altDnia 21 grudnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim odbyło się spotkanie pn. „Świąteczne spotkanie z Jasełkami„.  Spotkanie miało na celu integrację mieszkańców Brzegu Głogowskiego w ramach tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.

Na spotkanie przybyli również zaproszenie goście: Wójt Gminy Żukowice p.Krzysztof Wołoszyn, Przewodniczący Rady Gminy p.Jarosław Szmidt, ks. Proboszcz Edward Białas, Prezes ZGOSP p. Ryszard Kondraciuk, Prezes OSP Brzeg Głogowski p. Krzysztof Nagi oraz Radni i Sołtysi z Gminy Żukowice.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 178
Top! Do góry